Miljövanlig bilskrotning av skrotbilar som är uttjänta på Hisingen

Miljövanlig bilskrotning av skrotbilar som är uttjänta på Hisingen

Bilskrot Hisingen. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns ingen på Hisingen. L G bildemontering i Agnesberg är den närmaste skroten från Hisingen som tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Uttjänta bilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Närmaste skrot företag på Hisingen.
Bilskrot Agnesberg.
Bilskrot Angered.
Bilskrot Kungälv.
Bilskrot Göteborg Partille.

Anlita alltid auktoriserad bilskrot på Hisingen.
Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Ale. Skrota bilen Göteborg Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot på Hisingen som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.
Återvinningskrav på bildemontering på Hisingen.

Med tanke på vikt och volym är skrotbilar den största andelen av skrot alla kategorier som handhas av privatpersoner. Åtskilliga inlägg och artiklar handlar om miljöproblematiken gällande uppställning/dumpning och annan behandling av dessa uttjänta fordon. För att säkerställa återvinning av bilen måste den lämnas till en auktoriserad bildemontering. I många fall är skrotbilen belagd med körförbud och kan därför inte köras till en skrotfirma av ägaren. Vid sådant tillfälle, då bilbärgning måste anlitas, är det av vikt att ägaren av skrotbilen förvissar sig om att bärgaren har tillstånd av Länsstyrelsen att transportera och handha produkter, som med likhet med en skrotbil klassas som miljöfarligt avfall. Då säkerställer ägaren att skrotbilen lämnas till en av dom auktoriserade bilskrot på Hisingen som kommer att nå miljökravet för återvinning.